E-S-S-E-N-T-I-A-L?

UGG US ? Jun 4

UGG sent this email to their subscribers on June 3, 2024.
͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0
͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0
Our latest: UGG Essentials.
\xa0
\xa0
UGG
\xa0
\xa0
Your Essentials
\xa0
\xa0
We can't imagine your wardrobe without them.
\xa0
Shop Essentials
\xa0
\xa0
Your Essentials
\xa0
Your Essentials
\xa0
\xa0
Shop All
\xa0
\xa0
\xa0
\xa0
YOU MIGHT ALSO LIKE
\xa0
\xa0
\xa0
Tasman II Slipper
\xa0
\xa0
KIDS' TASMAN II SLIPPER
\xa0
\xa0
Tasman Slipper
\xa0
\xa0
MEN'S TASMAN SLIPPER
\xa0
\xa0
Tazz
\xa0
\xa0
WOMEN'S TAZZ
\xa0
\xa0
Tasman Slipper
\xa0
\xa0
WOMEN'S TASMAN SLIPPER
\xa0
\xa0
UGG Care Kit
\xa0
\xa0
ALL GENDER UGG CARE KIT
\xa0
\xa0
Classic Ultra Mini
\xa0
\xa0
WOMEN'S CLASSIC ULTRA MINI
\xa0
\xa0
\xa0
\xa0
\xa0
\xa0
UGG Rewards
\xa0
\xa0
You're currently aSelect Tier UGG Rewardsmember.

You're225UGG© points away from your next reward.Learn More.
\xa0
\xa0
SHOP NOW
\xa0
\xa0
\xa0
FREE SHIPPING. FREE RETURNS.*
\xa0
\xa0
\xa0
\xa0
\xa0
Buy Now,
Pay Later With
Afterpay
\xa0
\xa0
Sign Up For Text Offers
\xa0
\xa0
Student & Community Discount
\xa0
\xa0
Find A Store Near You
\xa0
\xa0
\xa0
\xa0
SHOP WOMEN
\xa0
SHOP MEN
\xa0
SHOP KIDS
\xa0
\xa0
\xa0
\xa0
Blog\xa0Facebook\xa0Instagram\xa0Pinterest\xa0Twitter\xa0Snapchat\xa0YouTube
\xa0
\xa0
\xa0
\xa0
\xa0
\xa0
\xa0
\xa0
1.888.432.8530
250 Coromar Drive, Goleta, CA 93117
\xa0
Privacy Policy\xa0\xa0|\xa0\xa0Unsubscribe
\xa0
\xa0
\xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0