“I want you to feel seen”

UGG US • 5:50am

UGG sent this email to their subscribers on June 7, 2024.
͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0
͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0 ͏ \xa0
Meet B3NTL3Y👋
\xa0
\xa0
\xa0
UGG Rewards
\xa0
\xa0
You're currently aSelect Tier UGG Rewardsmember.

You're225UGG© points away from your next reward.Learn More.
\xa0
\xa0
SHOP NOW
\xa0
\xa0
\xa0
FREE SHIPPING. FREE RETURNS.*
\xa0
\xa0
\xa0
\xa0
\xa0
Buy Now,
Pay Later With
Afterpay
\xa0
\xa0
Sign Up For Text Offers
\xa0
\xa0
Student & Community Discount
\xa0
\xa0
Find A Store Near You
\xa0
\xa0
\xa0
\xa0
SHOP WOMEN
\xa0
SHOP MEN
\xa0
SHOP KIDS
\xa0
\xa0
\xa0
\xa0
Blog\xa0Facebook\xa0Instagram\xa0Pinterest\xa0Twitter\xa0Snapchat\xa0YouTube
\xa0
\xa0
\xa0
\xa0
\xa0
\xa0
\xa0
\xa0
1.888.432.8530
250 Coromar Drive, Goleta, CA 93117
\xa0
Privacy Policy\xa0\xa0|\xa0\xa0Unsubscribe
\xa0
\xa0
\xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0